Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

L
eadenhall dostarcza specjalistyczne oraz osobowe ubezpieczenia w Lloyd’s dostosowane do potrzeb polskich klientów. Ich sprzedaż realizujemy wyłącznie we współpracy z niezależnymi pośrednikami. Wzbogacamy ofertę rynku ubezpieczeniowego w Polsce.Rynek Lloyd's


Lloyd’s z siedzibą w Londynie to najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie. Jego historia liczy ponad 300 lat, a siłę finansową potwierdzają wszystkie globalne agencje ratingowe.


Rating scores


Lloyd’s jest największym na świecie rynkiem ubezpieczeń specjalistycznych, skupiając najbardziej innowacyjnych underwriterów z całego świata. Pozwala to Lloyd’s na oferowanie unikalnych rozwiązań ubezpieczeniowych nawet dla najbardziej wymagających klientów.
Czym zajmujemy się w Polsce ?

 • rozwój produktów
  Należące do grupy Leadenhall spółki Leadenhall Underwriting Limited (Londyn) oraz Efinity są obecne na najbardziej rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych na świecie. Wykorzystując ich doświadczenie, wspólnie z syndykatami Lloyd’s tworzymy nowe produkty ubezpieczeniowe, redagujemy w języku polskim warunki ubezpieczenia, dostosowujemy je do wymogów polskiego prawa, opracowujemy taryfy.

 • szkolenia
  Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie opracowanych przez nas ubezpieczeń Lloyd’s. Szkolenia dotyczą także obsługi systemu transakcyjnego, a w przypadku agentów zaczynających z nami współpracę, przygotowujemy ich także do egzaminu agencyjnego przed Lloyd’s.

 • egzamin przez Lloyd's
  Organizujemy egzaminy agencyjne przed Lloyd’s oraz wpisy do RAU. Egzaminy odbywają się cyklicznie w wybranych miastach w Polsce. O terminie i miejscu najbliższego egzaminu można dowiedzieć się kontaktując z biurem Leadenhall w Warszawie kontakt@leadenhall.pl

 • system transakcyjny
  Udostępniamy pośrednikom system transakcyjny pozwalający samodzielnie kalkulować składkę, tworzyć i zarządzać ofertami oraz wystawiać dokumenty ubezpieczenia. System dostępny jest w sieci internetowej z dowolnego miejsca na świecie i nie wymaga żadnej specjalnej instalacji na komputerze pośrednika. Dostęp do systemu uzyskują wyłącznie współpracujący z nami pośrednicy po zdaniu egzaminu agencyjnego przed Lloyd’s.

 • materiały marketingowe
  Dostarczamy pośrednikom materiały szkoleniowe oraz wspierające sprzedaż. Są to ulotki, karty produktów, prezentacje produktowe i materiały do samokształcenia.


 • rozliczenie składek i prowizji
  W ramach pełnomocnictw Lloyd’s pobieramy i rozliczamy składki ubezpieczeniowe oraz wypłacamy prowizje w imieniu ubezpieczyciela.

 • likwidacja szkód
  Na podstawie pełnomocnictw oraz instrukcji syndykatów Lloyd's prowadzimy postępowania likwidacyjne i składamy wszelkie oświadczenia z tym związane. W imieniu ubezpieczyciela wypłacamy także odszkodowania. Bierną zdolność procesową z tytułu wszelkich ubezpieczeń Lloyd's zawartych poprzez Leadenhall posiada LLoyd's Polska Sp. z o.o., ul Emilii PLater 53, 00-113 Warszawa.


Umowy zawieramy w imieniu i na rzecz Lloyd’s w Londynie z siedzibą przy Lime Street 1, EC3M 7HA, Wielka Brytania.

Leadenhall Polska S.A. jest coverholderem rynku Lloyd’s zarejestrowanym pod numerem 10993CTM. Jako coverholder posiada pełnomocnictwa do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu Lloyd’s. Dlatego jesteśmy też wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU) prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie pod numerem 11192073/A.

Nadzór nad Leadenhall sprawuje Generalny Reprezentant Lloyd’s w Polsce (Lloyd’s Polska Sp. z o.o.), ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Sekcje objęte ubezpieczeniem :

 • Sekcja I - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Limit - 10 000 €

 • Sekcja II - uzupełniające i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytuł€ usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego (w tym prowadzenia ksiąg podatkowych) Limit - 50 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń. Udział własny - zniesiony.

 • Sekcja III - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych i innego doradztwa kadrowego. Limit - w ramach limitu dla Sekcji I na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń. Udział własny - zniesiony.

 • Sekcja IV - ubezpieczenie osobistej odpowiedzialności karno-skarbowej. Limit - w ramach limitu dla Sekcji II na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń. Udział własny - zniesiony.Pokrycie kosztów obrony objęta ubezpieczeniem Sublimit 25 00 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczenia lub serię Roszczeń Udział własny- zniesiony.

Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy - objęta ubezpieczeniem Sublimit - 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń. Udział własny - zniesiony.

Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia - objęta ubezpieczeniem Sublimit - 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń. Udział własny - zniesiony.


Utrata Dokumentów - objęta ubezpieczeniem Sublimit - 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń udział własny - zniesiony.


Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym - objęta ubezpieczeniem Sublimit - 25 000 na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń. Udział własny - zniesiony.


Pokrycie rażącego niedbalstwa - objęta ubezpieczeniem Sublimit - 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń. Udział własny  - zniesiony.