Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

POLITYKA COOKIES I PRYWATNOŚCI


 1. Serwis www.szewczuk-ubezpieczenia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu szewczuk-ubezpieczenia.pl Szewczuk Sp. z o.o. Sp. z siedzibą pod adresem: ul. Zamkowa 1a/28, 21-500 Biała Podlaska.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies "sesyjne" (session cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: - "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; - "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

 5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w znajdującej się w menu przeglądarki internetowej.

 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w znajdującej się w menu przeglądarki internetowej.

 8. Szewczuk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: 21-500 Biała Podlaska, ul Zamkowa 1a/28, tel.: 510-789-345, Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Szewczuk Ubezpieczenia) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu szewczuk-ubezpieczenia.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych oraz użycie Kalkulatora OC i AC.

 9. Dane te będą przetwarzane przez Szewczuk Sp. z o.o. w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 11. Szewczuk Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom możliwość zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Szewczuk Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1a/28, 21-500 Biała Podlaska

 12. Podanie danych jest dobrowolne.

 13. Szewczuk Ubezpieczenia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 14. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane przez Szewczuk Ubezpieczenia wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które upoważnił/-a Pan/-i do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane będą w szczególności Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (celem przygotowania rzetelnej kalkulacji, w tym weryfikacji danych przez UFG i zawarcia umowy ubezpieczenia).

 15. Szewczuk Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z serwisu www.szewczuk-ubezpieczenia.pl

 16. Szewczuk Ubezpieczenia spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 17. Szewczuk Ubezpieczenia zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.

 18. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Szewczuk Ubezpieczenia oraz TU informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

 19. Informacje zawarte w Serwisie szewczuk-ubezpieczenia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121), z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

 20. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce plików cookies i polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu szewczuk-ubezpieczenia.pl. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.