Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

Ubezpieczenie Mieszkania/Domu na czas wyjazdu


Nie posiadasz ubezpieczenia, bądź nie chcesz ubezpieczyć swojego domu czy też mieszkania? Planujesz wyjazd a mimo wszystko martwisz się o swój dorobek? Od niedawna istnieje możliwość ubezpieczenia mieszkania lub domu na czas wyjazdu. Wyjeżdżasz na wakacje i już nie musisz martwić się o swoje miejsce zamieszkania.


Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia sa :

  • stałe elementy,
  • ruchomości domowe,

W ramach ubezpieczenia mienia, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek :

  • zdarzeń losowych wskazanych w § 2 pkt 49 OWU oraz ryzyka przepięcia,
  • kradzieży z włamaniem lub rabunku.

W ramach niniejszej Klauzuli, przedmiotem ubezpieczenia jest również wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu posiadania lub użytkowania mieszkania lub domu mieszkalnego stanowiącego miejsce Ubezpieczenia wskazane w umowie.Ubezpieczenia mieszkania / domu na czas wyjazdu dostępne jest w 3 wariantach :
Ochrona Ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej Klauzuli udzielana jest przez okres trwania podróży Ubezpieczonego i składka uzależniona jest od ilości dni podróży.