Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

Medycyna Bez Granic - Best Doctors


O produkcie :


Ubezpieczenie Medycyna bez granic - Best Doctors zapewnia drugą opinię medyczną, organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą wraz z organizacją i pokryciem kosztów zakwaterowania i podróży, świadczeń pieniężnych za pobyt w szpitalu oraz refundację leków.Dlaczego warto ?

Ubezpieczenie Medycyna bez granic - Best Doctors pozwoli Ci zaadresować pytania i wątpliwości, które pojawiają się w momencie, w którym zaczyna się poważna choroba:
 • czy diagnoza jest prawidłowa?
 • czy plan leczenia jest optymalny?
 • gdzie mogę otrzymać najlepsze leczenie?
 • skąd na to wszystko wziąć pieniądze?


Ubezpieczenie zapewni Ci opiekę medyczną na całym świecie, na najwyższym poziomie, w razie poważnego stanu zachorowania : nowotworu , przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurologicznych.
W ramach ubezpieczenia wesprzemy Cie w 3 obszarach :


 • Druga Opinia Medyczna - w przypadku zdiagnozowania ww. stanu chorobowego, zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat Twojego stanu zdrowia. Opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej diagnozy, będzie zawierać również propozycję dalszego leczenia oraz odpowiedzi na Twoje pytania. Opinia zostanie przygotowana w jeżyku polskim.

 • Opieka medyczna za granicą polega na znalezieniu najlepszego dla Twojego przypadku specjalisty i renomowanej placówki medycznej za granicą oraz na zorganizowaniu całego procesu leczenia, w tym :

  • podróży, transportu medycznego i zakwaterowania (również dla osoby towarzyszącej i dawcy organu) za granicę
  • pobytu w szpitalu, przeprowadzenia operacji i pełnej opieki po niej,
  • podróży powrotnej do domu

Dodatkowo otrzymasz :

  • 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 50 dni dla jednego poważnego stanu chorobowego) oraz
  • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do RP (do 50 000 euro).

 • Opieka ambulatoryjna w Polsce - po leczeniu za granicą UNIQA nadal będzie wspierać na drodze do zdrowia. Będąc już w kraju, możesz korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji z usług medycznych. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł, możesz m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG, czy tomografu : do jego dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Limity świadczeń dla opieki medycznej za granicą są określone w euro : limit dla każdego roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej to 1 milion euro. natomiast dla całego okresu ubezpieczenia to 2 miliony .
Jak działa ubezpieczenie ?

 1. raport drugiej opinii
 2. organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą
 3. organizacja i pokrycie kosztów podróży
 4. organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania
 5. świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą
 6. zwrot kosztów leków zakupionych w Polsce
 7. dostęp do świadczeń ambulatoryjnych w Polsce
Pamiętaj :

1 mln euro - tyle przysługuje Ci w ramach Opieki medycznej za granicą w ciągu roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

2 mln euro - tyle przysługuję Ci w ramach Opieki medycznej za granicą w ciągu całego okresu ubezpieczenia 

50 tys zł - do tej kwoty skorzystasz z usług ambulatoryjnych w Polsce po leczeniu za granicą.