Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

KNF nałożyła kary na cztery firmy ubezpieczeniowe


KNF nałożyła kary na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group za ustalenie składki ubezpieczeniowej, która nie zapewniała wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia - podała Komisja w komunikacie.
Komisja nałożyła na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 260 tys. zł kary, a na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 600 tys. zł kary.

KNF zauważa, że składka nie zapewniała "co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)".

Jednocześnie KNF nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta 600 tys. zł kary, a na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń 75 tys. zł kary za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych.