Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

Akcja Motywacyjna "WARTA POSAG na dzisiaj i na przyszłość"Akcja motywacyjna "WARTA POSAG - na dzisiaj i na przyszłość - 01.05.2018 - 15.06.2018"Zasady Akcji


1. Akcja dotyczy sprzedaży produktu „WARTA POSAG”.

2. Akcja skierowana jest do Pośredników, którzy mają zawartą umowę agencyjną z TUnŻ „WARTA” S.A. i są zarejestrowani w Rejestrze KNF.

3. Okres trwania Akcji: od dnia 1 maja 2018 roku do dnia 15 czerwca 2018

4. Z każdą wystawioną w systemie SWV polisę w okresie trwania Akcji:
  •  ze składką miesięczną min. 100,00 zł./ kwartalną min. 296,00 zł./ półroczną min. 578,00 zł./ roczną min. 1.111,00 zł. (czynną zgodnie zapisami pkt. 5 i 6) zostanie przyznany gadżet z logo Warta w postaci karty podarunkowej SMYK o wartości 100,00 zł.

5. Karta zostanie przesłana do Pośrednika po wystawieniu polisy w systemie SWV (wraz z wystawioną polisą, przesyłka z DSUI) celem wręczenia jej Klientowi (Ubezpieczającemu).

6. Do Akcji zalicza się czynne polisy „WARTA POSAG”, które:
  •  początek okresu ubezpieczenia mają w okresie trwania Akcji,
  •  nie później niż do dnia 15.06.2018r. zostały wystawione w systemie SWV jako polisa,
  •  na dzień wygenerowania raportu rozliczeniowego tj. 15.06.2018 w systemie SWV widnieją, jako czynne (tj. nie zostały rozwiązane, anulowane, Klient nie skorzystał z 30-dniowego prawa odstąpienia oraz nie zgłosił sprzeciwu do warunków umowy ubezpieczenia).

7. W akcji nie biorą udziału polisy w przypadku:
  •  pośredniczenia przez Agenta/OFWCA w zawarciu umowy ubezpieczenia z innymi Pośrednikami (Agentami/ OFWCA) i Pracownikami TUnŻ „WARTA” S.A.,
  • pośredniczeniu przez Agenta/OFWCA w zawarciu umowy ubezpieczenia, z osobą spokrewnioną z Pośrednikiem (Agentami/ OFWCA) współpracującym z Towarzystwem lub z osobą zamieszkującą pod adresem tożsamym z adresem Pośrednika i/ lub Pracownika TUnŻ „WARTA” S.A. lub z osobą zamieszkującą pod adresem tożsamym z adresem Pracownika.Karta Podarunkowa SMYK to :

  • prezent nowoczesny, nietuzinkowy, elegancki, zawsze trafiony, dający spektrum możliwości w wyborze odpowiednich prezentów,
  • bon upoważniający do zakupu dowolnego towaru w sklepach SMYK oraz na smyk.com,
  • karta wydawana na okaziciela.
  • karta ważna jest przez okres 12 miesięcy.