Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

Europejski Dzień Walki z Rakiem
Pomoc na Raka to pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane w kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową.
Dlaczego warto ? 

Zakres ubezpieczenia został tak skonstruowany, żeby zapewnić Ci pomoc na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej. 

Ubezpieczenie Pomoc na Raka gwarantuje : 
 • wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie różnego rodzaju kosztów pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia :

      - po rozpoznaniu nowotworu

      - w przypadku operacji,

      - w przypadku chemioterapii / radioterapii (maks 5 cykli)

 • comiesięczną rentę wypłacaną nawet do 12 miesięcy, którą możesz przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby np. zakupy leków nierefundowanych,

 • dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz świadczeń ambulatoryjnych dających Ci możliwość bezgotówkowego wykonywania badań laboratoryjnych i diagnostycznych, pozwalających na monitorowanie przebiegu choroby (np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, USG).

 • drugą Opinię Medyczną przygotowaną przez światowego eksperta specjalizującego się w danym schorzeniu, mającą na celu potwierdzenie diagnozy bądź postawienie nowej oraz zaproponowanie metody leczenia.

 • szeroką gamę usług assistance, m.in.

  - transport medyczny 

  - opieka domowa po chemioterapii lub radioterapii,

  - pomoc psychologa, 

  - rehabilitacja,

  - informację onkologiczne.


 • konsultacje z Infolinią medyczną assistance, gdzie możesz uzyskać m.in. informacje na temat:

  profilaktyki i stylu życia zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworów,

  - sposobu przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem i diagnostyką nowotworów,

  - objawów związanych z przyjmowaniem leków bądź interakcją z innymi lekami.

 • Ubezpieczeniem Pomoc na Raka możesz również objąć swoich najbliższych (żonę, męża, dzieci).

 • Placówki medyczne i obiekty sportowe w ramach ubezpieczenia Pomoc na Raka w wariancie VIP możesz korzystać z konsultacji dietetyka (jedna konsultacja w ciągu roku polisy) oraz karnetu uprawniającego do dwóch wizyt w tygodniu na siłowni, fitnessie lub basenie.