Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

Zniżki na OC i AC można przywieźć zza granicyKierowca, który przez kilka ostatnich lat mieszkał w innym kraju i nie posiada na swoim koncie żadnych szkód, ma szansę na obniżenie ceny polisy w Polsce. Ubezpieczyciele dalej jednak mają w tym zakresie dowolność. W efekcie niektórzy zupełnie nie uwzględniają zagranicznych doświadczeń klienta.

Pytania o politykę towarzystw ubezpieczeń w opisanej sprawie są częste w gronie osób, które po latach emigracji decydują się na powrót do Polski. W wielu przypadkach są to przyjazdy z krajów Unii Europejskiej, co rodzi u kierowców nadzieję, że w ramach europejskiego rynku kraje wzajemnie uznają zniżki. Nie ma takiej zasady.
Obecnie każdy z ubezpieczycieli ma niezależną od zagranicznej historii kierowcy swobodę w zakresie kształtowania zniżek czy zwyżek przy ustalaniu cen OC czy AC.  Po zapytaniu towarzystw jakie praktyki stosują w tym zakresie. Odpowiedzi podzieliły się na trzy grupy stosujące różne podejścia.Pierwsza - należą do niej m.in. Ergo Hestia czy LINK4 - w ogóle nie analizuję zagranicznej jazdy kierowców.
W procesie przygotowywania oferty ubezpieczenia bazujemy na historii wypracowanej w Polsce i potwierdzonej w Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjnym. Nie analizujemy dokumentacji szkodowej za granicą. Klienci tego ubezpieczyciela, kupując po kilku latach pobytu za granicą polisę w Polsce, nie będą mogli skorzystać ze zniżek.

Druga grupa bierze pod uwagę przebieg historii jazdy za granicą, ale nie onoruję uzyskanych w innych krajach zniżek na zasadzie 1:1. W przypadku osób fizycznych mieszkających ostatnio za granicą możemy w kalkulacji składki uwzględnić historię polisowo-szkodową. Nie oznacza to automatycznego przyznania zniżek, ale uzupełnienie danych do kalkulacji, które w przypadku polis wystawionych w Polsce byłyby uzyskane automatycznie z bazy UFG - wyjaśnia Rafał Reszutkko. Dyrektor Departamentu Underwritingu ubezpieczeń Masowych w Allianz Polska. 

W takim przypadku koniecznie jest przedłożenie zaświadczenia o bezszkodowej jeździe, wystawiającego prze zagraniczny zakład ubezpieczeń. Taki dokument przed wydaniem decyzji jest oceniany przez underwritera. Na podstawie zawartych w nich informacji tzn lat polisowych oraz szkód - wyznaczamy zniżkę, bazując na naszych tabelach bonus-malus - uzupełnia Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali.Jak uzyskać takie zaświadczenie ?

W krajach Unii Europejskiej takie zaświadczenie będzie wystawione w standardowym formularzu rekomendowanym przez europejską organizację Insurance Europa. W innym przypadku oczekiwane jest zaświadczenie przetłumaczone przez tłumacza.

Karolina Mulhem z biura prasowego Compensy podkreśla, że w przypadku tej firmy ważne jest zaświadczenie aktualne, wystawione maksymalnie w ciągu ostatnich 30 dni, przetłumaczone przez osoby tłumacza przysięgłego [Aviva, Axa czy Benefia dopuszczają wersję anglojęzyczną]. Żeby dokument został zaakceptowany przy kalkulacji składki, powinien zawierać dane dotyczące zakresu ubezpieczenia, okresu obowiązywania historię szkodową bądź informację o braku szkód. Na dokumencie powinna znajdować się pieczęć firmowa zakładu ubezpieczeń oraz pieczęć imienna lub podpis osoby wystawiającej zaświadczenie.Nie mniej szczegółowe obostrzenia stosuję Gothaer. honorujemy zaświadczenie o bezszkodowej jeździe, gdzie są przedstawione wszystkie polisy komunikacyjne z dokładnymi ich okresami, na podstawie których - według własnych założeń wyliczamy odpowiednią zniżkę bonus-malus. Podkreślam, iż istotne jest przedstawienie na zaświadczeniu dokładnych dat polis, ponieważ ogólna informacja typu np. okres ubezpieczenia - 10 lat bezszkodowych  nie stanowi dla nas podstawy do wyliczenia dodatkowych zniżek. Z kolei dla AXA liczy się nie historia z ostatniej dekady, ale z okresu o połowę krótszego.

Niedokładność przedkładanego oświadczenia może skutkować mniejszą niż możliwa zniżką. Na to uwagę zwraca Monika Reszka z Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych InterRisk. Jeżeli na zaświadczeniu brak jest informacji w jakim zakresie pojazd był ubezpieczony (OC, AC), zniżki naliczane są tylko i wyłącznie w ryzyku OC.W grupie pozostałych ubezpieczycieli, najwęższej, znajdują się te towarzystwa ubezpieczeń, które deklarują uwzględnianie zniżek OC/AC wypracowanych przez kierowcę za granicą. Spośród dwunastu zakładów tylko jedna - AVIVA - odpowiednio wprost "Honorujemy zniżki 1:1. Jeśli klient przedstawi dokument zawierający informację o wypracowanych zniżkach zagranicznych np 50%. uznajemy je w naszej kalkulacji składki. Żeby ten warunek został spełniony konieczne jest okazanie szczegółowego dokumentu potwierdzającego bezszkodową jazdę za granicą. Znaleźć się w nim muszą informację o zakresie ubezpieczenia i ewentualnych szkodach, okresach na jakie zawierano ubezpieczenia oraz przedmiocie ubezpieczenia. Honorowane są zaświadczenia tylko z krajów europejskich, Kanady, USA i Meksyku, także wystawione przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych w imieniu firmy ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że zawierają potrzebną informację.Unia chce zmian

Póki co, w zależności od tego, jakiego ubezpieczyciela wybierze powracający z zagranicy kierowca, różne będą stosowane wobec jego podejścia. Wkrótce może się to jednak zmienić. Jesienią ubiegłego roku zrobiło się głośno o propozycjach Komisji Europejskiej, które zakłady m.in. obligatoryjnie uwzględnianie historii bezszkodowej jazdy w innych Krajach UE, Ubezpieczyciele będą musieli traktować oświadczenia o przebiegu ubezpieczenia wydane przez ubezpieczyciela z innego państwa członkowskiego na równi z tymi wydanymi w ich kraju. Powinno to zagwarantować obywatelom nabywającym ubezpieczenie za granicą możliwość skorzystania z bardziej konkurencyjnych składek ubezpieczeniowych na tych samych zasadach co klienci krajowi. Wśród propozycji pojawiło się także wprowadzenie w Unii jednolitego formularza zaświadczenia o historii szkód z komunikacyjnej polisy OC.

Co więcej, Komisja chciałaby nakłonić towarzystwa ubezpieczeń do publikowania zasad naliczania bonusów za bezszkodową jazdę, żeby rynek zyskał na transparentności w oczach klientów.Propozycja wprowadzona w Unii jednolitego formularza zaświadczenia o historii szkodowej jest dobrym pomysłem. Jego standaryzacja spowoduję, że dokument, że dokument ten będzie rozpoznawalny we wszystkich krajach UE. Jednak zobligowanie ubezpieczycieli do publikowania szczegółowych kryteriów systemu zniżek/zwyżek za bezszkodową jazdę wydaję się już zbyt daleko idącą propozycją, która ogranicza swobodę działalności gospodarczej

W ubiegłym miesiącu do propozycji zmian odniosła się Insurance Europe - organizacją zrzeszająca europejskich ubezpieczycieli. Broni prawa do swobodnego, indywidualnego "osądu handlowego", co jest oznaką zdrowego konkurencyjnego rynku.

Zaprezentowane w maju br. propozycje Komisji są efektem rozpoczętej w czerwcu 2016r. oceny dyrektywy ws. ubezpieczeń komunikacyjnych.  Prace obejmowały konsultacje publiczne prowadzone od lipca do października ubiegłego roku, jak informuję UFG, Komisja Europejska ma czas na uchwalenie zmiany dyrektywy do przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, czyli do maja 2019 roku.