Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

Ubezpieczenia graniczne


Ubezpieczenie graniczne, czyli OC komunikacyjne dla obcokrajowców wjeżdżających do Polski.
Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG* i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty  jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw Ubezpieczenie Graniczne.
Minimalny okres ważności ubezpieczenia granicznego przyjęty w Państwach należących do Systemu Zielonej Karty to 15 dni, natomiast polskie ubezpieczenie graniczne zawierane jest na min. 30 dni.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia granicznego powstaje w chwili :
 
  • wjazdu na terytorium RP, jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada ważnej na ten
    moment umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Zielonej Karty - okres ubezpieczenia 30 dni,

  • gdy podczas pobytu pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia umowy OC
    granicznego lub Zielonej Karty - okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 12 m-cy.
 
Umowę ubezpieczenia granicznego zobowiązani są zawrzeć posiadacze pojazdów mechanicznych
zarejestrowanych poza krajami Unii Europejskiej oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Chorwacją i Andorą.
EOG - Europejski Obszar Gospodarza


Kraje EOG

Austria, Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry, Włochy