Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800
Pomoc na Raka to pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane w kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową. Dlaczego warto ? 

Zakres ubezpieczenia został tak skonstruowany, żeby zapewnić Ci pomoc na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej. 

Ubezpieczenie Pomoc na Raka gwarantuje : 
 • wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie różnego rodzaju kosztów pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia :

      - po rozpoznaniu nowotworu

      - w przypadku operacji,

      - w przypadku chemioterapii / radioterapii (maks 5 cykli)

 • comiesięczną rentę wypłacaną nawet do 12 miesięcy, którą możesz przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby np. zakupy leków nierefundowanych,

 • dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz świadczeń ambulatoryjnych dających Ci możliwość bezgotówkowego wykonywania badań laboratoryjnych i diagnostycznych, pozwalających na monitorowanie przebiegu choroby (np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, USG).

 • drugą Opinię Medyczną przygotowaną przez światowego eksperta specjalizującego się w danym schorzeniu, mającą na celu potwierdzenie diagnozy bądź postawienie nowej oraz zaproponowanie metody leczenia.

 • szeroką gamę usług assistance, m.in.

  - transport medyczny 

  - opieka domowa po chemioterapii lub radioterapii,

  - pomoc psychologa, 

  - rehabilitacja,

  - informację onkologiczne.


 • konsultacje z Infolinią medyczną assistance, gdzie możesz uzyskać m.in. informacje na temat:

  profilaktyki i stylu życia zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworów,

  - sposobu przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem i diagnostyką nowotworów,

  - objawów związanych z przyjmowaniem leków bądź interakcją z innymi lekami.

 • Ubezpieczeniem Pomoc na Raka możesz również objąć swoich najbliższych (żonę, męża, dzieci).

 • Placówki medyczne i obiekty sportowe w ramach ubezpieczenia Pomoc na Raka w wariancie VIP możesz korzystać z konsultacji dietetyka (jedna konsultacja w ciągu roku polisy) oraz karnetu uprawniającego do dwóch wizyt w tygodniu na siłowni, fitnessie lub basenie.Pomoc na RAKA

Zdarzenie ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia w zł
Łączny limit świadczeń Wariant 40 Wariant 50 Wariant 60
Rozpoznanie i leczenie - łączna suma ubezpieczenia
Na każdym etapie walki z choroba wypłacamy kwoty określone poniżej
22 000 zł 29 000 zł 36 000 zł
Rozpoznanie


Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 6600 zł 8700zł 10 800zł
Rak przedinwazyjny (rak in situ) 3300 zł 4350 zł 5400 zł
Cykle chemioterapii (świadczenie za jeden cykl - maks. 5)


Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 660 zł 870 zł 1080 zł
Rak przedinwazyjny (rak in situ) 330 zł 435 zł 540 zł
Cykle radioterapii (świadczenie za jeden cykl - maks. 5)      
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 660 zł 870 zł 1080 zł
Rak przedinwazyjny (rak in situ) 330 zł 435 zł 540 zł
Świadczenia okresowe
Po potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu rozpoczynamy
wypłatę dodatkowych środków pieniężnych co miesiąc, nawet do 12 miesięcy.
1000 zł miesięcznie 1250 zł miesięcznie 1500 zł miesięcznie
Ambulatoryjne świadczenia medyczne
Oferujemy dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów oraz badań ambulatoryjnych
i diagnostycznych, korzystasz z nich bezgotówkowo w ok. 700 placówkach na terenie całego kraju,
do wysokości sumy ubezpieczenia
6000 zł 6000 zł 6000 zł
Druga Opinia Medyczna
Po rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub guza mózgu konsultujemy wyniki badań
ze światowym ekspertem, aby zweryfikować diagnozę i leczenie
raport światowego eksperta
Assistance medyczny
Zapewniamy pomoc w trakcie walki z chorobą: transport medyczny, dostarczenie leków,
rehabilitacja, pomoc psychologa, opieka pielęgniarska
6000 zł 6000 zł 6000 zł
Infolinia medyczna assistance
Otrzymujesz możliwośc uzyskania informacji m.in. o:
sposobach przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem
lub diagnostyką nowotworów,
czynnikach wpływających na rozwój nowotworu
informacja telefoniczna
Miesięczna składka
Składka, jeżeli dotyczą Ciebie wszystkie poniższe stwierdzenia:
1. nie palisz papierosów
2. nie zdiagnozowano u Ciebie dotąd nowotworu
3. nie zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotworu przed 60, rokiem życia
25 zł 30 zł 35 zł
Składka, jeżeli dotyczą Ciebie wszystkie poniższe stwierdzenia:
1. palisz papierosy
2. zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotwor przed 60, rokiem życia
38 zł 48 zł 52 zł
Jeśli zdiagnozowano u Ciebie kiedykolwiek nowotwór lub jeżeli dotyczą Ciebie obydwa
poniższe stwierdzenia:
1. palisz papierosy
2. zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotwór przed 60, rokiem życia
nie możemy objąć Cię tym ubezpieczeniem