Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


Ubezpieczenie w wariancie Standard zapewnia ochronę Tobie i Twoim bliskim na wypadek wyrządzenia osobie trzeciej szkody (osobowej lub rzeczowej), wynikającej z posiadania i użytkowania nieruchomości (łącznie ze szkodami wodnokanalizacyjnymi), prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadania zwierząt domowych (z wyjątkiem psów należących do ras uznanych za agresywne), amatorskiego uprawienia sportu, a także jazdy na rowerze.


W wariancie Premium rozszerzamy odpowiedzialność OC na szkody wyrządzone w wyniku uprawiania sportów motorowodnych, jazdy konnej oraz aktywności sportowej prowadzonej w ramach sekcji i klubów sportowych.


Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z czterech zakresów terytorialnych: na terenie miejsca ubezpieczania, na terytorium Polski, Europy lub świata (z wyłączeniem USA i Kanady).


Właścicielom wynajmującym swoją nieruchomość osobom trzecim oferujemy dodatkowe OC dla mieszkających w nim najemców, na wypadek szkód wyrządzonych w miejscu ubezpieczenia.


Dla właścicieli domu w budowie mamy specjalny wariant – OC Inwestycji, w którym zapewniamy ochronę także w związku z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez firmę budowlaną na terenie budowy Twojego domu.