Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 577 708 800

Ubezpieczenie Psa i Kota


Szanowny Kliencie

Pragniemy przedstawić ofertę ubezpieczenia OC oraz Assistance. Jest to nasza oferta, która kierowana jest dla właścicieli Kota lub Psa. Proszę zapoznać się z naszą atrakcyjną ofertą, jej zakresem oraz warunkami.W swojej ofercie posiadamy dwa warianty ubezpieczenia Psa i Kota : 


Wariant I - składka 69 zł 
 • ubezpieczenie assistance zwierzaka domowegoWariant II - składka 94 zł
 • ubezpieczenie assistance zwierzaka domowego + OC w życiu prywatnym
Przedmiot ubezpieczenia 

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów usług assistance w związku z wizytą w placówce weterynaryjnej oraz transportem do i z placówki weterynaryjnej w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia.
 • Koszty usług assistance są pokrywane do łącznej kwoty 1 000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. 
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczeniaZakres ubezpieczenia 
 • wizytę w placówce weterynaryjnej – Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty jednej wizyty zwierzęcia w placówce weterynaryjnej, obejmującej konsultację, badania, leki, środki opatrunkowe, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne (w tym zabiegi anestezjologiczne), zalecone przez lekarza weterynarii w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,

 • transport do placówki weterynaryjnej i transport powrotny – Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty jednego transportu zwierzęcia z miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego do placówki weterynaryjnej, w związku z zaistniałą koniecznością pomocy weterynaryjnej po nieszczęśliwym wypadku zwierzęcia. Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty transportu powrotnego zwierzęcia z placówki weterynaryjnej do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Ubezpieczonego, na podstawie pisemnego zalecenia transportu od lekarza weterynarii.Wyłączenia odpowiedzialności 
 • stanów chorobowych zwierzęcia nie będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia,
 • leczenia eksperymentalnego lub niepotwierdzonego naukowo, profilaktyki zdrowotnej,
 • spożycia leków niezaordynowanych przez lekarza weterynarii, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich użycia, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
 • uczestnictwa zwierzęcia w polowaniu.
 • za szkody u zwierząt innych niż pies i kot
 • w związku z prowadzeniem hodowli psów lub kotów dla celów zarobkowych.Firma ubezpieczeniowa nie pokrywa następujących kosztów : 
 • leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami,
 • zabiegów ze wskazań estetycznych, niezależnie od powodu ich wykonania,
 • szczepień ochronnych,
 • leczenia stomatologicznego,
 • operacji plastycznych,
 • protez,
 • wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

Z odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej wyłączone są zdarzenia, które wystąpiły poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz ich następstwa